Latviešu psalmu dziedājumi

October 2, 2014

2014. gada 31. oktobrī plkst. 19.30 ar koncertu “Latviešu psalmu dziedājumi” Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē sāksies otrais “Rīgas A Cappella festivāls”. Koncerta koncepcijas pamatā ir iecere parādīt psalmus kā izdziedātus tekstus, kas muzikāli izteiksmīgi un kontrastaini caurvij latviešu mūzikas vēstures dažādos laikmetus no senlaikiem līdz pat mūsdienām. Koncertā piedalās vokālā grupa “Schola Cantorum Riga”, Ieva Birzkopa (dūdas), Guntars Prānis (mākslinieciskais vadītājs). Ieeja koncertā brīva.

Vokālā grupa “Schola Cantorum Riga” tika dibināta 1995.gadā kā īpašs ansamblis senās mūzikas, sevišķi gregoriskā korāļa, autentiskai interpretēšanai un ir attīstījusies par grupu ar ļoti plašu un daudzveidīgu repertuāru. Tās viens no galvenajiem mērķiem ir atskaņot mūziku augstā mākslinieciskā un profesionālā līmenī, kas atspoguļojas grupas daudzajos koncertos Latvijā un ārzemēs, kā arī regulāros ierakstos. Arī šodien “Schola Cantorum Riga” galvenokārt atskaņo viduslaiku mūziku un pievēršas mūsdienu latviešu komponistu darbu atskaņošanai. Grupas dziedātāji ir profesionāli mūziķi un mūzikas studenti, kurus vieno mīlestība uz seno mūziku un vēlme to atskaņot pēc jaunākajām atziņām senās mūzikas autentiskas interpretēšanas jomā. Īpašs akcents tiek likts uz gregoriskā korāļa un citu viduslaiku repertuāru atskaņošanu. Grupa atskaņo gregorisko korāli, balstoties uz neimu rokrakstu interpretācijas norādēm un jaunākajiem pētījumiem semioloģijas jomā.

Koncerta “Latviešu psalmu dziedājumi” norises vieta Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle vēsturiski bijusi kā latviešu garīgās dzīves centrs. No pašiem sākumiem līdz reformācijai (1225. – 1522. g.) Sv. Jēkaba baznīca ir piederējusi katoļiem. Sākotnēji tā ir bijusi priekšpilsētas baznīca un atradās tā sauktajā jaunajā pilsētā, kas sākās ar Zirgu un Jauno ielu un, ko ap 1300. gadu ar mūriem pievienoja Rīgas pilsētai. Līdz ar to ar laiku pie sv. Jēkaba draudzes pierakstījās arī pilsētnieki, kas bija ienākuši no laukiem, un vairākas amatnieku ģildes. Sv. Jēkaba baznīca izveidojās kā latviešu garīgās dzīves centrs. Sv. Jēkaba baznīca bija Rīgas demokrātisko slāņu, vienkāršās tautas baznīca, kuras locekļi vairumā bija latvieši. No 1523. līdz 1582. gadam Sv. Jēkaba baznīca bija pirmais latviešu luterāņu draudzes dievnams Rīgā. Šajā laika posmā sprediķi tika teikti latviešu valodā, kas bija ļoti izkropļota, jo mācītāji bez izņēmuma bija vācieši. 1582. gada 7. aprīlī Rīgu pakļāvušais Polijas karalis Stefans Batorijs(1533. – 1586. g.) Sv. Jēkaba baznīcu līdz ar daudziem citiem īpašumiem nodeva katoliskajai Baznīcai un drīz pēc tam Jēzus sadraudzībai (lat. Societas Jesu) – jezuītu ordenim. Šajā laikā tika nodibināta viena no vecākajām Rīgas skolām – Jēkaba skola. Šeit jezuīti izdeva pirmās grāmatas latviešu valodā. Pirmā iespiestā grāmata latviešu valodā, kas ir saglabājusies, ir „Katoļu katehisms”, izdota 1585. gadā Viļņā (jezuītu tēva Erdmaņa Tolgsdorfa tulkojums no Sv. Pētera Kanīzija „Catehismus Catholicorum”).

Pirms koncerta Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē plkst.18.00 notiks Svētā Mise Visu svēto dienas priekšvakarā.

„Rīgas A Cappella festivāls“ norisināsies no 31. oktobra līdz 2. novembrim un savos koncertu projektos plašākai publikai piedāvās iepazīt vairākas spilgtas a cappella mūzikas programmas. 1. novembrī plkst. 20.00 Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Ziedoņa zālē jauniešu koris “Kamēr…” un diriģents Jāni Liepiņu sniegs “Nakts koncertu”, 2. novembrī Rīgas Sv.Pētera baznīcā plkst. 18.00 izskanēs koncerts “Pareizticīgo dziedājumi” ar vīru kori “Logos” un māksliniecisko vadītāju Joanu Šenroku. Ieeja visos festivāla koncertos bez maksas.

“Rīgas A Cappella festivāls” savos koncertos piedāvā iepazīt a cappella žanra daudzveidīgumu, dažādos a cappella mūzikas projektos iepazīstina ar Latvijas un pasaules spilgtākajiem izpildītājiem. Festivāla mērķis ir radīt pozitīvus piemērus, spilgtas, radošas un progresīvas idejas, dot pozitīvus impulsus kopējai vokālās mūzikas attīstībai. Festivālā nozīmīga vieta tiek ierādīta unikāliem a cappella mūzikas projektiem un novatoriskiem a cappella mūzikas atskaņojumiem.

Vairāk par 2014. gada festivālu un koncertiem www.rigasacappellafestivals.lv