1. "Rīgas A Cappella festivāls" savos koncertos piedāvā iepazīt a cappella žanra daudzveidīgumu, dažādos a cappella  mūzikas projektos iepazīstina ar Latvijas un pasaules spilgtākajiem izpildītājiem, piedāvā īpaši veidotus koncertus un meistarklases. "Rīgas A Cappella festivāla" mērķis ir radīt pozitīvus piemērus, spilgtas, radošas un progresīvas idejas, dot pozitīvus impulsus kopējai vokālās mūzikas attīstībai. Festivālā nozīmīga vieta tiek ierādīta unikāliem a cappella mūzikas projektiem un novatoriskiem a cappella mūzikas atskaņojumiem. 

  2.